„Mistrzowie przetrwania”

Kaktusy są typowymi przedstawicielami sukulentów, mięsistych roślin gromadzących wodę.

Pierwsze formy pojawiły się w okresie przejściowym między mezozoikiem i trzeciorzędem, w czasie  szczególnego rozkwitu roślin okrywowych.

Kiedy warunki klimatyczne pogorszyły się i dostęp do zasobów wody był mocno ograniczony, w strefie tropikalnej Południowej Ameryki powstały kaktusy.

Niektóre rośliny, zwłaszcza te występujące w miejscach szczególnie narażonych
na operowanie promieni słonecznych, zaczęły gromadzić w swych łodygach wodę. Dawało im to możliwość lepszego przetrwania okresów suszy.

Początkowo kaktusy prawie wcale nie różniły się od innych roślin, powoli rozwijały swoje właściwości jako sukulenty. 

Ewolucja kaktusów przebiegała w skomplikowanym procesie.
Cechy sukulentów wzmacniały się stopniowo: liście przekształciły się w kolce, łodyga stawała się coraz krótsza i kulista, aż oba te elementy osiągnęły swoją współczesną formę.


 

Mowa ciała kaktusów

„Ostrożnie! Zachowaj dystans! – Nie podchodź, będę się bronił!” –  zdają się sygnalizować  kaktusy już swoim kolczastym wyglądem. Tym samym, niejako symbolicznie, pokazują, że stoją na straży życia.

Kaktusy egzystują (i kwitną) na obszarach, na których inne rośliny nie miałyby szans na przeżycie. Są wytrzymałe na ekstremalne warunki środowiska.

To prawdziwi  „mistrzowie przetrwania”.

Wyraźnie jest to widoczne w kwiatach kaktusów, które rozkwitając, otwierają się
na promienie słoneczne, otoczone kolczastym wianuszkiem kaktusowych igieł.

W swym wnętrzu kaktusy gromadzą wiele płynów. Ich miąższ jest soczysty,
po brzegi wypełniony wodą, w której może odrodzić się życie.

Kontemplowanie życia kaktusów prowadzi do refleksji z jak wielką energią mogą nas wspierać ich esencje.

Z pomocą ich energetycznej mocy możemy wzmacniać własne siły obronne
i uwalniać się od lęku, przetrwać okres wyrzeczeń, „rozkwitać” także w jałowych czasach, wzbudzać nadzieję i zachować równowagę.

 

Kaktusy i sukulenty wnoszą serdeczność,
serce staje się lżejsze, otwiera się

 

 

Uwaga do nazw esencji z kaktusów
Wiele kaktusów ma tylko łacińskie nazwy, co do których także sami botanicy nie są zgodni, wciąż tocząc dysputy i dokonując zmian.
Ponieważ nazwy łacińskie bardzo często dla laików nie są zrozumiałe a przy tym nie zawsze są prawidłowe, dla swoich esencji Andreas Korte zastosował własne nazewnictwo. Oryginalna, łacińska nazwa kaktusów podana jest w nawiasach.

  

  1. Shadow-Cactus Caralluma russelliana
 
  Uwalnia emocje zapiekłe w czakrze splotu słonecznego.
  Stajemy się świadomi wewnętrznych procesów,
  możemy je świadomie przepracować i się od nich uwolnić.
  2. Radiation Protection-Cactus Cereus peruvianus

  Daje ochronę przed promieniowaniem ziemskim,
  elektrosmogiem. Rozwijamy i wzmacniamy własny potencjał,
  co sprawia, że jesteśmy lepiej chronieni przed negatywnościami.
    3. Release-Cactus Leuchterblume (Ceropegia fusca)

  Pomaga w uwolnieniu od starych wzorców postrzeganych
  jako negatywne. Oczyszcza z głęboko tkwiących blokad,
  pomaga w regeneracji.
    4. Inner Cleansing-Cactus (Cleistocactus ritterii)

  Inicjuje łagodne przepracowywanie i „trawienie“
  starych emocji i wewnętrznych procesów.

  5. Aura Cleansing-Cactus  Silberkerze
  
(Cleitocactus straussii)
 
  Służy ochronie i oczyszczaniu aury, szczególnie na poziomie
  ciała emocjonalnego. Pomaga uwolnić aurę od obcych energii
  i bytów.
    6. Golden Barrel-Cactus  Schwiegermuttersessel
   (Echinocactus grusonii)

  Kiedy czujemy się osaczeni przez różne wpływy i czynniki
  zakłócające. Esencja przywraca równowagę wewnętrzną.
    7. Beauty-Cactus (Echinocereus scheeri)

  Pomaga rozwinąć wewnętrzne piękno.
  Wspiera równowagę na poziomie czakry serca.

    8. Inspiration-Cactus (Echinopsis oxygona)

  Działa rozwijająco i oczyszczająco na poziomie mentalnym.
  Chroni przed zakłócającymi myślami i negatywnymi wpływami.

     9. Self-Esteem-Cactus (Ferocactus schwarzii)

  Wzmacnia zaufanie do samego siebie, wspiera energetycznie
  siły obronne organizmu. Wspiera świadomość zbiorową,
  jej mocy jako zbiorowości, rozwija współodczuwanie.
    10. Here & Now-Cactus   (Hylocereus undatus)

  Wzmacnia ugruntowanie. Pomaga żyć tu i teraz.


    11. Formation-Cactus Warzenkaktus
  (Mammillaria rubrograndis)

  Działa ochronnie i stabilizująco na wszystkich poziomach,
  od poziomu komórkowego po informacyjne.
  Wspiera i wzmacnia obciążone obszary.
    12. Blueberry-Cactus Heidelbeerkaktus
  (Myrtillocactus geometrizans)

  Uczy jak stawiać granice i chronić własną sferę uczuć. 
  Wzmacnia, pozwala uzewnętrznić wewnętrzny potencjał.
    13. Joyful Opuntia (Opuntia cardiosperma)

  Daje radość życia i lekkość w przypadku ciężkich psychicznych
  obciążeń. Wzmacnia zaufanie, wiarę i optymizm.

    14. Grounding Opuntia Roter Feigenkaktus (Opuntia dejecta)

  Aktywuje czakrę podstawy. Ukorzenia, wspiera w wytrwałości.


    15. Life Force-Cactus (Orbea variegate)

  Wzmacnia siły życiowe, pomaga usuwać pasożyty,
  odbudowuje ochronę.

  16. Inside/Outside-Cactus  (Pilosocereus pachycladus)

  Daje wsparcie, regeneruje energię skóry.
  Znosi poczucie ograniczenia.

  17. Queen of the Night Konigin der Nacht
  (Selenicereus grandiflorus)

  Wnosi światło w ciemność trosk i lęków.
  Oczyszcza myśli.
    18. Love-Cactus  (Seticereus icosagonus)

  Działa na drugą czakrę.
  Uczy świadomie obchodzić się z naszą stwórczą siłą
  i korzystać z niej pozytywnie.
    19. Noble Heart-Cactus (Stenocereus marginatus)

  Wspiera wewnętrzną postawę zorientowaną na siebie. 
  Taka postawa daje energetyczne wsparcie kręgosłupa, 
  pomaga w szczerości otwierać serce.
  20. Earth Star-Cactus  (Stapelia desmetiana )

  Oczyszcza głęboko energię bazową, 
  wspiera usuwanie emocjonalnych trucizn.


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Esencje kaktusów (koncentraty) dostępne są na zapisy

ZAPISY - Zobacz szczegóły !
 
Wszystkie esencje dostępne już w technologii Quantec!

 

 

 

ZAPISY!!!

     

KONCENTRATY
ZAPISY
26. - 29.08.2024
     Zobacz szczegóły   
                                     

WARSZTATY_2024_Korte


WARSZTATY 
ŚWIEBODZIN

22. - 23.06.2024 

Esencje Ocean,
Esencje kręgów zbożowych

  Zobacz szczegóły! 
                                 

 

Esencje z Quanteca

 

EKO-NADAWANIE!

Esencje z Quanteca

     Zobacz szczegóły       
  

WYPRZEDAŻ!!!


WYPRZEDAŻ!!!
Esencje
nowe i używane

        Zobacz szczegóły     

 

Test

 

WYKONAJ TEST
Samodzielnie
wybierz esencje
     Zobacz szczegóły       

  

Video

Poradnik

"Esencje Matki Ziemi"
Esencje Nowej Generacji