Esencja T1 (Tschernobyl) chroni przed promieniowaniem ziemskim,
elektrosmogiem, promieniowaniem Roentgena.
Absorbuje radioaktywność
.

 

Opracowana przez Andreasa Korte po katastrofie jądrowej elektrowni atomowej|
w Czernobylu na Ukrainie.

Do dzisiaj wykorzystywna jest w projektach ekologicznych na rzecz ratowania środowiska skażonego promieniowaniem radioaktywnym.

Stosowana była również po kolejnej katastrofie reaktora jądrowego tym razem w Japonii / Tokaj. Wówczas we współpracy z Kyoko Momatsuzaki i Mosanobu Ogawa udało się obniżyć szkodliwe promieniowanie w okolicy reaktora o ok. 40%.
Wykorzystano również esencję do niesienia pomocy ludności, która ucierpiała z powodu napromieniowania.

 

Esencja absorbuje radioaktywność -
fakt potwierdzony odczytami licznika Geigera

 

 

Sposób użycia T1 + Delfin
Zamkniętą buteleczkę z esencją T1 umieścić delikatnie między stopami (uprzednio zdjąć buty, skarpetki). Do prawej lub lewej ręki wziąć buteleczkę z esencją Delfin. Trzymać nad głową. Wolnym ruchem opuścić rękę, oczyszczając esencją Delfin aurę aż po stopy.
Po zakończeniu stosowania pamiętać aby oczyścić buteleczke z esencją T1 (wystawić na działanie promieni słonecznych lub oczyścić mentalnie itp.).

Buteleczke z esencją T1 należy przechowywać owiniętą aluminiową folią!
Jest to jedyna esencja, która POCHŁANIA/ŚCIĄGA energię.

 


Ze względu na silne właściwości absorbcyjne
esencję T1 należy przechowywać osobno, z dala od innych esencji!

Esencja T1 przeznaczona jest wyłącznie do użytku zewnętrznego!
  

 


Katastrofa w Czarnobylu
Awaria miała miejsce 26 kwietnia 1986.
Doszło do niej w wyniku wybuchu wodoru z reaktora jądrowego bloku nr 4.
Była to największa katastrofa w historii energetyki jądrowej i jedna z największych katastrof przemysłowych XX wieku.
Jest to jednocześnie jedyny incydent w dziejach, który został zakwalifikowany do siódmego, najwyższego stopnia w skali INES */

 

W wyniku awarii skażeniu promieniotwórczemu uległ obszar od 125 000 do 146 000 km2 terenu na pograniczu Białorusi, Ukrainy i Rosji.

Wyemitowana z uszkodzonego reaktora chmura radioaktywna rozprzestrzeniła się po całej Europie. W efekcie skażenia ewakuowano i przesiedlono ponad 350 000 osób.

Poziom promieniowania w najbardziej dotkniętych katastrofą częściach budynku reaktora ocenia się na 5,6 rentgena na sekundę (R/s). 

Dawka śmiertelna to około 500 rentgenów w czasie 5 godzin.
W niektórych miejscach niezabezpieczeni w żaden sposób pracownicy przyjęli śmiertelną ilość promieniowania w ciągu kilku minut. 

 

Po katastrofie wyznaczono zamkniętą strefę buforową mierzącą 2,5 tysiąca km² i wysiedlono z niej wszystkich mieszkańców.
W promieniu 10 km od elektrowni utworzono strefę "szczególnego zagrożenia",
a w promieniu 30 km strefę "o najwyższym stopniu skażenia".
Zlikwidowano 20 pobliskich kołchozów i wyłączono z uprawy rolnej 100 000 hektarów ziemi rolnej.
Ewakuowano także całą ludność miasta Prypeć (ok. 50 000 mieszkańców).
Najbardziej skutki katastrofy dotknęły terytorium Ukrainy, gdzie skażeniu uległo 9% obszaru tego kraju.

 

Strefa wokół Czarnobyla do dziś jest zamknięta. Obowiązuje tam surowy zakaz przebywania. Pomimo to w domach w okolicznych wsiach można spotkać nielegalnych mieszkańców, utrzymujących się z rolnictwa, zaś wycieczki z całego świata zwiedzają swobodnie to miejsce. Są plany aby elektrownia atomowa w Czarnobylu stała się atrakcją turystyczną. Ukraińskie władze zamierzają otworzyć ją dla turystów żądnych wrażeń.

W 2011 roku Komisja Europejska zaapelowała do państw członkowskich Unii Europejskiej o pomoc finansową dla Ukrainy na budowę nowego "sarkofagu".
Termin ważności obecnego kończy się w... 2016 r. (sic!) 


*/
 The International Nuclear and Radiological Event Scale (INES) - Międzynarodowa Skala Zdarzeń Jądrowych i Radiologicznych. Siedmiostopniowa skala powszechnie stosowana przez kraje członkowskie Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej oraz Agencji Energii Jądrowej do szybkiej i jednoznacznej klasyfikacji zdarzeń i incydentów istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

Awaria w elektrowni jądrowej w Czarnobylu została sklasyfikowana na najwyższym - 7 poziomie skali.

Aktualizacja:
Awaria elektrowin jądrowej w Fukushimie 2011 r. również sklasyfikowna została na poziomie 7 skali INES!

 
 
Esencja T1 przeznaczona jest wyłącznie do użytku zewnętrznego! 

 

 

Esencja T1 (koncentrat) dostępna jest na zapisy. 
ZAPISY - Zobacz szczegóły ! 

Wszystkie esencje dostępne już w technologii Quantec!

 

 

 

ZAPISY!!!

     

KONCENTRATY
ZAPISY
26. - 29.08.2024
     Zobacz szczegóły   
                                     

WARSZTATY_2024_Korte


WARSZTATY 
ŚWIEBODZIN

22. - 23.06.2024 

Esencje Ocean,
Esencje kręgów zbożowych

  Zobacz szczegóły! 
                                 

 

Esencje z Quanteca

 

EKO-NADAWANIE!

Esencje z Quanteca

     Zobacz szczegóły       
  

WYPRZEDAŻ!!!


WYPRZEDAŻ!!!
Esencje
nowe i używane

        Zobacz szczegóły     

 

Test

 

WYKONAJ TEST
Samodzielnie
wybierz esencje
     Zobacz szczegóły       

  

Video

Poradnik

"Esencje Matki Ziemi"
Esencje Nowej Generacji