Krąg w Silbury Hill, Avebury, UK 2009 

 

Od ponad dwudziestu lat na polach zbożowych południowej Anglii,
północnych Niemiec i w innych miejscach pojawiają się formacje zwane powszechnie kręgami zbożowymi.

Początkowo były to proste koła lub okręgi - ich  pochodzenie wciąż pozostaje niewyjaśnione - z biegiem czasu formacje stawały się coraz bardziej skomplikowane, urzekając obserwatorów swoją urodą i precyzją wykonania.

Oprócz perfekcyjnej kompozycji, matematycznej dokładności i symbolicznego znaczenia, są one przede wszystkim emiterami dającej się zmierzyć energii, zawierającej wielowymiarową informacje struktur kręgów zbożowych.

Fenomen tego zjawiska jest od wielu lat przedmiotem zainteresowań licznych badaczy.

Jest wśród nich znana para dr Chet i Kallista Snow z którymi Andreas Korte spotyka się rokrocznie od 1996 roku, by te wielowymiarowe informacje formacji, znikających po żniwach i pierwszej orce, uchwycić w formie esencji, które powstają z pomocą specjalnie w tym celu opracowanej metody geody krystalicznej.

 

Zjawiska towarzyszące kręgom zbożowym:

 • substancje chemiczne 
 • magnetyzm
 • lekka radioaktywność
 • anomalie w węzłach źdźbeł zbożowych 
 • perfekcyjny wzór
 • anomalie w zachowaniu zwierząt
 • reakcja urządzeń elektrycznych 
 • częstotliwości energetyczne 
 • zmiana właściwości ziarna zbóż
 • zjawiska świetlne
 • odgłosy 
 • matematyczna forma
 • obecność zasad „świętej geometrii” 

 

 

Już w roku 1994 biofizyk William c. Levengood odkrył, że węzły źdźbeł zbóż rosnących wewnątrz kręgów zbożowych wykazują anomalie.

Podobnie jak u innych traw, tak i u zbóż węzły wzrostu są obszarem, który funkcjonuje jak staw, przegub, umożliwiając roślinom powrót to pionu po nacisku.
Jest to miejsce w roślinie w którym odbywa się proces wzrostu.
W tym miejscu roślina jest szczególnie elastyczna.

Levengood zaobserwował u tychże źdźbeł wydłużenie i modyfikację węzłów.
Przypuszcza, że przyczyną tego jest wysoka temperatura.
W wyniku nagrzania wnętrze rośliny wydłuża się i komórki ulegają rozerwaniu.
Za przyczyną swej specyficznej elastyczności, również po ochłodzeniu, węzły wzrostu zachowują swoją niezmienioną formę.  

Badania prowadzone nad zbożami wykazały pewne zmiany w węzłach wzrostowych. U zbóż z wnętrza kręgów zbożowych zaobserwowano, że węzły źdźbeł mają zgrubienia i są częściowo  rozerwane.

Zaobserwowano również powiększenia porów w membranie ścianek komórek,
zwane fachowo „Zellwandtupfel”.
Inne doniesienia informowały o niewielkich śladach przepalenia, co mogłoby sugerować, że podczas powstawania kręgów ma znaczenie wysoka temperatura. 

 

 

Esencje kręgów zbożowych

Inspiracja, by zainteresować się esencjami kręgów zbożowych przyszła do Andreasa Korte podczas pewnego, burzliwego w przebiegu, spotkania z waleniami w roku 1995.

Korte nawiązał wówczas kontakt z dr Snow i od 1996 roku rozpoczęło się gromadzenie pierwszych informacji kręgów zbożowych i „zapisywanie” ich w postaci esencji. 
Ponieważ Korte pracował z esencjami już od roku 1984, dysponował odpowiednim doświadczeniem gwarantującym właściwie zrealizowanie tej pracy.

Esencje kręgów zbożowych zawierają dokładną informację właściwego kręgu.
W ten sposób, nawet po jego zniknięciu, można pracować z odpowiednią informacją.

Podobnie jak działanie samego kręgu, działanie esencji kręgu zbożowego jest wielowymiarowe. Jest to trudne do ogarnięcia przez naszą wyobraźnię, ale ich działanie sięga poza ograniczenia czasu i przestrzeni.

Poprzez owe wielowymiarowe działanie esencji kręgów zbożowych wyłaniają się całkiem inne, nowe możliwości ich zastosowania. Możemy pomagać ludziom rozwiązywać przyczyny ich problemów na całkiem nowych poziomach, a przez to wspierać proces samouzdrawiania organizmu.


 

 

 

Zanim zacznie się stosować esencje kręgów zbożowych
należy zwrócić uwagę na dwa istotne elementy

 

Osoba je przyjmująca powinna być
- energetycznie dobrze uziemiona, ukorzeniona - można to osiągnąć np. stosując wcześniej esencje minerałów
- zrównoważona emocjonalnie - to z kolei osiągnąć można pracując z odpowiednimi esencjami kwiatowymi.

 

Zalecane jest by, na raz pracować
tylko z jedną esencją kręgów zbożowych lub najwyżej kilkoma.
Im mniej, tym lepiej. 

 

 

Zastosowanie esencji kręgów zbożowych

doustnie:
Esencje można przyjmować bezpośrednio z oryginalnych buteleczek.
Stosować jedną, dwie krople na jeden raz. Można także wkropić krople wybranej esencji do szklanki z wodą i popijać małymi łykami.

zewnętrzne:
Wielokrotnie już potwierdzono, że wystarczającym jest zewnętrzne stosowanie esencji. Można nanieść po jednej kropli esencji na poszczególne czakry lub położyć na nie buteleczkę z esencją. W ten sposób uzyskać można stymulację naszych własnych sił samouzdrawiających.

(Tekst pochodzi ze strony:  http://cropcircleessences.com/de/
Tłumaczenie: B.Kozłowska )


 

Używaj esencji kręgów zbożowych wyjątkowo oszczędnie !
Są one czymś szczególnym, unikalnym i bardzo cennym.
Kiedy tynktura – matka zostanie wyczerpana,
otrzymanie nowej nie będzie już możliwe!

 

 

 

 

Esencje kręgów zbożowych (koncentraty) dostępne są na zapisy. 
ZAPISY - Zobacz szczegóły ! 
Wszystkie esencje dostępne już w technologii Quantec!
 
 
 

ZAPISY!!!

     

KONCENTRATY
ZAPISY
26. - 29.08.2024
     Zobacz szczegóły   
                                     

WARSZTATY_2024_Korte


WARSZTATY 
ŚWIEBODZIN

22. - 23.06.2024 

Esencje Ocean,
Esencje kręgów zbożowych

  Zobacz szczegóły! 
                                 

 

Esencje z Quanteca

 

EKO-NADAWANIE!

Esencje z Quanteca

     Zobacz szczegóły       
  

WYPRZEDAŻ!!!


WYPRZEDAŻ!!!
Esencje
nowe i używane

        Zobacz szczegóły     

 

Test

 

WYKONAJ TEST
Samodzielnie
wybierz esencje
     Zobacz szczegóły       

  

Video

Poradnik

"Esencje Matki Ziemi"
Esencje Nowej Generacji