Warsztaty z Andreasem Korte:
Esencje Ocean
Esencje kręgów zbożowych
22. - 23.06.2024, Świebodzin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Połączenie działania esencji OCEAN
z esencjami kręgów zbożowych
to nowatorskie podejście do wykorzystania esencji energetycznych.
Daje zupełnie nowe możliwości zastosowań w medycynie wibracyjnej
oraz Holistycznej Terapii Światłem (HLT®)"

Andreas Korte
 

 

 

Esencje OCEAN 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esencje OCEAN pochodzą od stworzeń z głębin morskich żyjących na głębokości od 1.000 do 4.000 metrów.

Wciąż są uważane za mało zbadane, bardzo trudno znaleźć informacje na ich temat – nie pomaga nawet Internet.

Są to stworzenia bezbarwne i przezroczyste, prawie niewidoczne nawet gołym okiem.
Wyglądają jak małe szklane stworzenia unoszące się pod wodą. 

Niezwykłą cechą tych stworzeń jest ich sposób życia. Zdarza się, że w nocy wynurzają się z głębin oceanu do wyższych warstw wody, a następnie, gdy wzejdzie słońce, z pierwszymi jego promieniami oświetlającymi wodę, ponownie zanurzają się w głębiny oceanu.

Jest to generalnie motyw przewodni energetycznego działania tych esencji: wydobywają na światło dzienne nieświadome blokady, głęboko tkwiące w naszej świadomości komórkowej i pomagają w ich transformacji. 
Stajemy się świadomi starych podświadomych blokad, możemy je wydobyć na powierzchnię naszej świadomości,
aby następnie świadomie je przekształcić i uwolnić. 

Aby poznać dokładne nazwy naukowe tych stworzeń (o ile oczywiście są znane) Andreasa Korte wraz ze swoim zespołem zwrócił się o pomoc do Centrum Badań Oceanicznych w Kilonii i innych morskich instytutów badawczych. Ponieważ wciąż nie uzyskano odpowiedzi na te pytania, dlatego esencje Oceanu nie mają swoich nazw - tymczasowo przypisano im numery.

Dotychczas zostało opracowanych przez Andreasa Korte 40 esencji OCEAN. 

 


Esencje OCEAN to oryginalne informacje z historii ewolucji. 

Działają bezpośrednio na informację komórkową. 

Proces powstawania człowieka – od momentu zapłodnienia komórki do rozwoju embrionalnego – zachodzi w płynie owodniowym macicy matki (podobnie jak proces powstawania życia w wodach oceanu).
Pierwsze powstałe komórki pozostają niezmienione przez całe życie. Zawierają one pierwotną informację, podczas gdy wszystkie pozostałe komórki ulegają ciągłej odnowie przez lata życia, ulegają zmianom pod wpływem środowiska, a także przechodzą naturalne procesy starzenia. 


Esencje OCEAN pomagają w przywracaniu
pierwotnych, niezmienionych informacji,
działają rewitalizująco i odnawiająco. 

 


Esencja OCEAN nr 1
Energetyczne działanie esencji trafia prosto do komórek.
Informacje w komórce zostają przywrócone do pierwotnego, niezakłóconego stanu.
Działa energetycznie na wymianę komórkową i pobieranie tlenu w komórkach.

 

Esencja OCEAN nr 2
Esencja daje energetyczną ochronę naszym komórkom, wzmacnia funkcję ochronną naszego ciała subtelnego.
Łączy nas z pierwotną mocą. Pomaga nam „płynnie” przejść przez życie.
Sprawia, że jesteśmy bardziej elastyczni, mamy lepszą zdolność dopasowania się.
Energetyzuje drugą czakrę (sakralną), uspokaja, odpręża, uwalnia napięcia,
rozluźnia dłonie i stopy, wygładza skórę twarzy.

 


Esencja OCEAN nr 3
Esencja przenosi informacje z głębi naszej podświadomości na zewnątrz.
Stare można oczyścić i odpuścić.
Działa energetycznie na proces odnowy komórek - stare zostaje zastąpione nowym.
Ma energetyczne działanie odmładzające.

 


Esencja OCEAN nr 4
Esencja pomaga nam, z głębi naszej podświadomości, bardzo powoli i ostrożnie testować naszą drogę do przodu, orientować się wewnętrznie i znajdować swoją przestrzeń. Dzięki temu nie musimy już być niewidzialni dla innych i możemy zapewnić sobie swoje miejsce w życiu.
Energetyczny wpływ na 2. czakrę, nerki i narządy płciowe.
Pomaga przezwyciężyć uczucie ściśnięcia i klaustrofobii.
Poczucie niepewności zostaje uwolnione, odczucie strachu i lęku uspokaja się.

 

 

 

Esencje kręgów zbożowych

 

Formacje zwane kręgami zbożowymi pojawiły się w ciągu ostatnich dwudziestu lat na polach zbożowych południowo-zachodniej Anglii, północnych Niemczech i innych miejscach. Ich pochodzenie wciąż pozostaje niewyjaśnione - zakładamy, że odpowiada za to bliżej nieokreślona forma energii. 

Początkowo kręgi miały proste formy - koła lub owalu. Z czasem formacje te stawały się coraz bardziej złożone, przyciągając uwagę swoim pięknem i precyzją kształtu. Oprócz doskonałej kompozycji, matematycznej precyzji i symbolicznego znaczenia, najistotniejszą właściwością są ich mierzalne energie, które składają się na wielowymiarową informację kręgów zbożowych.

 

Kręgi zbożowe pojawiają się tylko na krótki czas, od kilku dni do dwóch lub trzech miesięcy w lecie. Znikają po żniwach. Pozostają jedynie we wspomnieniach i relacjach osób, które osobiście odwiedziły miejsce gdzie powstał taki krąg.
Czasem formacje te zostają uwiecznione na zdjęciach.

 

Od 1996 roku Andreas Korte pozyskuje informacje z kręgów zbożowych.

W miejscu gdzie powstał krąg, dzięki specjalnej metodzie geody kryształowej powstają niesamowite esencje.
W ten sposób informacje zawarte w kręgach zbożowych zachowane zostają dla potomności.

 

Działanie esencji kręgów zbożowych wykracza daleko poza działanie innych esencji.
Są one najbardziej porównywalne z działaniem esencji Delfin lub esencji Waleń.
Wykazują także działanie podobne do działania esencji grzybów - również działają w obszarze podświadomości ale wykraczają daleko poza możliwości esencji grzybów.
Podobnie też jak esencje minerałów lub esencje kwiatowe działają na podstawowe czakry.
Analogicznie do esencji Orchidei aktywują czakry wyższe.
Działają w wielowymiarowości, uświadamiają nam, że wszystko jest ze sobą połączone. 

 
Esencje kręgów zbożowych - esencje nowej generacji

 

Kręgi w zbożu i święta geometria

Wiele kręgów zbożowych opiera się na świętej geometrii. W wielu kulturach ta wiedza o matrycy stworzenia, morfogenetycznej strukturze rzeczywistości wciąż jest zachowana. 
Święta geometria jest symbolem, wzorcem rzeczywistości w całym Kosmosie oraz podstawową formą w przyrodzie. W różnych kulturach nazywana jest także „mową ciszy” lub „mową światła”. Kluczem do świętej geometrii jest „Kwiat Życia”, unikalny symbol spotykany w Egipcie, Irlandii, Turcji, Grecji, Japonii, Tybecie, Chinach, Meksyku, Laponii i Grenlandii. 
Jest to szczególna wiedza o budowie natury i kosmosu, klucz do zrozumienia procesu stworzenia.

 

 

 

 

Andreas Korte

Niemiecki botanik, podróżnik, twórca esencji.
Uznawany jest za kontynuatora dzieła prekursora terapii esencjami kwiatowymi dr. Edwarda Bacha, jego współczesnego wielkiego następcę. 

W poszukiwaniu materiału na nowe esencje Andreas Korte przemierzył Europę, Afrykę, Wyspy Kanaryjskie, Amazonię.

Korte nie tylko znacznie rozszerzył gamę dostępnych esencji - obecnie jest ich ponad 500 -  ale także opracował innowacyjną metodę ich wytwarzania za pomocą geody krystalicznej, która nie wymaga zrywania i niszczenia roślin.

Znacznie poszerzył także esencjonalny arsenał: dzisiaj oprócz klasycznych 38 esencji kwiatowych dr. Bacha do naszej dyspozycji oddaje esencje dziko rosnących kwiatów afrykańskich i kanaryjskich, orchidei (amazońskich, europejskich, kubańskich), roślin owadożernych, kaktusów, esencje minerałów, grzybów, zwierząt morskich, zwierząt europejskich i afrykańskich.

Listę esencji uzupełniają unikatowe i jedyne w swoim rodzaju, bezprecedensowe esencje kręgów zbożowych.
Ich moc wykorzystana została w opracowanej i opatentowanej przez A.Korte autorskiej kuracji - Holistycznej Terapii Światłem, która ostatnimi czasy wzbogacona została o esencje Ocean.
    

A.Korte współpracuje z licznymi instytucjami naukowymi, organizacjami badawczymi, uczelniami, stowarzyszeniami i administracją rządową. Na długiej liście są m.in.: Ogród Botaniczny w Berlinie, Ogród Botaniczny w Tybingen, słynne ogrody królewskie Kew Garden w Londynie, Organizacja Inderena i Park Narodowy Amacajacu w Amazonii.

Skuteczność działania jego esencji potwierdziły badania Instytutu Komunikacji i Badań Mózgu w Stuttgardzie / Niemcy.

Korte realizuje również liczne projekty ekologiczne współpracując z naukowcami, badaczami, poszukiwaczami z Niemiec, Szwajcarii, Francji, Hiszpanii, Argentyny, Urugwaju, Japonii.
Z pomocą esencji pomaga zagrożonym ekosystemom, ratuje obszary zniszczone przez kataklizmy i klęski żywiołowe jak Czernobyl, Fukushima.

Prowadzi również aktywną działalność edukacyjną i propagatorską. W jego szkoleniach, kursach, warsztatach, sympozjach i konferencjach organizowanych w Europie, Ameryce Południowej i Środkowej oraz Japonii uczestniczyły już tysiące osób.

 


Warsztaty, Japonia, Tokio 2011

 


 

 
Warsztaty, Hiszpania, Madryt 2014

 

Każdego roku w lutym, na Wyspach Kanaryjskich organizowane są seminaria z delfinami.

 

 

Andreas Korte po raz pierwszy gościł w Polsce w latach 80
na zaproszenie dr. Drzymulskiego - pioniera esencji energetycznych w naszym kraju. 

 

Już wkrótce Andreas Korte ponownie odwiedzi Polskę!
W dniach 22. - 23.06.2024 w Świebodzinie
poprowadzi warsztaty
z esencji Oceanu i esencji kręgów zbożowych  

 

Od czasów dr. Bacha, wynalazcy i prekursora terapii esencjami kwiatowymi, leczenie esencjami na stałe weszło do kanonu współczesnej medycyny naturalnej, stając się jej istotnym elementem w leczeniu dolegliwości emocjonalnych i wynikających z nich zaburzeń somatycznych.

Dzisiaj leczenie esencjami znane jest na całym świecie. W niektórych krajach (np. na Kubie) jest elementem oficjalnego, państwowego kształcenia medycznego.

Badania nad esencjami zainicjowane w latach 30-tych ubiegłego wieku przez dr. Bacha, zostały wprowadzone przez A.Korte w latach 80-tych w nową fazę: Korte nie tylko opracował nową metodę ich wytwarzana z pomocą geody krystalicznej ale też rozszerzył dotychczasowy system o nowe esencje: minerałów, grzybów, kaktusów, orchidei, roślin afrykańskich, kanaryjskich, zwierząt europejskich, afrykańskich, zwierząt morskich, kręgów zbożowych. Ostatnio dołączyły esencje Ocean. 

 

 Esencje nie są medykamentami w tradycyjnym rozumieniu, 
są raczej środkiem harmonizującym. 
Działają nie na symptomy, objawy i dolegliwości ciała i psyche, ale na ich przyczynę. 
Usuwają ją, wspierają na drodze wewnętrznego rozwoju. 

Esencje są energetycznym nośnikiem afirmacji, harmonizujących informacji.
Można nazwać je „katalizatorami” albo witaminami duszy, które
pomagają rozwinąć równowagę i harmonię pomiędzy ciałem, umysłem i psyche.
 

 
  
Zdrowie to stan pełnej równowagi między sferą
ciała - umysłu - ducha.
 

 

Więcej o esencjach Oceanu i esencjach kręgów zbożowych -
okolicznościach ich powstania, właściwościach, zastosowaniu -
dowiesz się na warsztatach 22. - 23.06.2024, w Świebodzinie.

  
Termin:
22. - 23.06.2024 (sobota - niedziela)

22.06. - Sobota
10:00 - 13:15 warsztaty
13:15 - 14:30 obiad
14:30 - 18:00 warsztaty
18:00 - 19.00 kolacja 

23.06. - Niedziela
09:00 - 10:00 śniadanie
10:00 - 13:15 warsztaty
13:15 - 14:30 obiad
14:30 - 18:00 warsztaty
18.00 - zakończenie warsztatów 

 

Miejsce:
Hotel SEN
ul. Zachodnia 1
66-200 Świebodzin
www.hotelsen.pl

 

W programie warsztatów:
- wprowadzenie do esencji
- metody doboru esencji (radiestezyjna, test pulsu, kinezjologiczna)
- praca z esencjami Oceanu
- praca z esencjami kręgów zbożowych 

   

Forma warsztatów:

- wykład
- prezentacja
- praktyczna praca z esencjami
- medytacje, wizualizacje
- ćwiczenia praktyczne

Warsztaty prowadzone w języku niemieckim.
Tłumaczone na język polski konsekutywnie!    

 

Koszt: 
Cena zniżkowa:  1.100,- zł - przy płatności do 30.04.2024 
Cena regularna: 1.300,- zł -
płatne do 31.05.2024

W cenie:
- uczestnictwo w warsztatach
- materiały szkoleniowe
- certyfikat
- nocleg w komfortowych pokojach (z soboty na niedzielę)
- wyżywienie (sobota: obiad, kolacja, niedziela: śniadanie, obiad)
- serwis kawowy

Dojazd we własnym zakresie.

   

Zgłoszenia:

Zgłoszenia, rezerwacja noclegów i wyżywienia, płatności:
Aneta Żyża-Osowiec
Tel.: 503 – 156 – 666
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

 

 
Ilość miejsc ograniczona.
Obowiązuje kolejność zgłoszeń!  
Zarezerwuj swoje miejsce już teraz!

 

 

 

ZAPISY!!!

     

KONCENTRATY
ZAPISY
26. - 29.08.2024
     Zobacz szczegóły   
                                     

WARSZTATY_2024_Korte


WARSZTATY 
ŚWIEBODZIN

22. - 23.06.2024 

Esencje Ocean,
Esencje kręgów zbożowych

  Zobacz szczegóły! 
                                 

 

Esencje z Quanteca

 

EKO-NADAWANIE!

Esencje z Quanteca

     Zobacz szczegóły       
  

WYPRZEDAŻ!!!


WYPRZEDAŻ!!!
Esencje
nowe i używane

        Zobacz szczegóły     

 

Test

 

WYKONAJ TEST
Samodzielnie
wybierz esencje
     Zobacz szczegóły       

  

Video

Poradnik

"Esencje Matki Ziemi"
Esencje Nowej Generacji